• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • • Thời sự 22-03-2018 - I • Thời sự 22-03-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 22-03-2018 • Tam Quốc 113
  • Hán ngữ hàng ngày 22-03-2018 • Thời sự 21-03-2018 - I
  • Thời sự 21-03-2018 - II • Tam Quốc 112
  • Hán ngữ hàng ngày 21-03-2018 • Thời sự 20-03-2018 - I
  • Thời sự 20-03-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 20-03-2018
  • Tam Quốc 111 • Hán ngữ hàng ngày 20-03-2018
  • Thời sự 19-03-2018 - I • Thời sự 19-03-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 19-03-2018 • Tam Quốc 110
  • Hán ngữ hàng ngày 19-03-2018 • Thời sự 18-03-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 18-03-2018 • Tam Quốc 109
  • Hán ngữ hàng ngày 18-03-2018 • Thời sự 17-03-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 17-03-2018 • Tam Quốc 108
  • Hán ngữ hàng ngày 17-03-2018 • Thời sự 16-03-2018 - I
  • Thời sự 16-03-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 16-03-2018
  • Tam Quốc 107 • Hán ngữ hàng ngày 16-03-2018
  • Thời sự 15-03-2018 - I • Thời sự 15-03-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 15-03-2018 • Tam Quốc 106
  • Hán ngữ hàng ngày 15-03-2018 • Thời sự 14-03-2018 - I
  • Thời sự 14-03-2018 - II • Ống Kính Asean 14-03-2018
  • Tam Quốc 105 • Hán ngữ hàng ngày 14-03-2018
  • Thời sự 13-03-2018 - I • Thời sự 13-03-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 13-03-2018 • Tam Quốc 104
  • Hán ngữ hàng ngày 13-03-2018 • Thời sự 12-03-2018 - I
  • Thời sự 12-03-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 12-03-2018
  • Tam Quốc 103 • Hán ngữ hàng ngày 12-03-2018
  • Thời sự 11-03-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 11-03-2018
  • Tam Quốc 102 • Hán ngữ hàng ngày 11-03-2018
  • Thời sự 10-03-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 10-03-2018
  • Tam Quốc 101 • Hán ngữ hàng ngày 10-03-2018
  • Thời sự 09-03-2018 - I • Thời sự 09-03-2018 - II
  • Sức khỏe và đời sống 09-03-2018 • Tam Quốc 100
  • Hán ngữ hàng ngày 09-03-2018 • Thời sự 08-03-2018 - I
  • Thời sự 08-03-2018 - II • Tuần San Văn Hóa 08-03-2018
  • Tam Quốc 099 • Hán ngữ hàng ngày 08-03-2018
  • Thời sự 07-03-2018 - I • Thời sự 07-03-2018 - II
  • Ống Kính Asean 07-03-2018 • Tam Quốc 098
  • Hán ngữ hàng ngày 07-03-2018 • Thời sự 06-03-2018 - I
  • Thời sự 06-03-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 06-03-2018
  • Tam Quốc 097 • Hán ngữ hàng ngày 06-03-2018
  • Thời sự 05-03-2018 - I • Thời sự 05-03-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 05-03-2018 • Tam Quốc 096
  • Hán ngữ hàng ngày 05-03-2018 • Thời sự 04-03-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 04-03-2018 • Hán ngữ hàng ngày 04-03-2018
  • Thời sự 03-03-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 03-03-2018
  • Hán ngữ hàng ngày 03-03-2018 • Thời sự 02-03-2018 - I
  • Sức khỏe và đời sống 02-03-2018 • Hán ngữ hàng ngày 02-03-2018
  • Thời sự 01-03-2018 - I • Tam Quốc 092
  • Mùng 7 Tết 2018 • Hán ngữ hàng ngày 01-03-2018
  • Thời sự 28-02-2018 - I • Mùng 6 Tết 2018
  • Tam Quốc 091 • Hán ngữ hàng ngày 28-02-2018
  • Thời sự 27-02-2018 - I • Mùng 5 Tết 2018
  • Tam Quốc 090 • Hán ngữ hàng ngày 27-02-2018
  • Thời sự 26-02-2018 - I • Mùng 4 Tết 2018
  • Tam Quốc 089 • Hán ngữ hàng ngày 26-02-2018
  • Thời sự 25-02-2018 - I • Mùng ba Tết 2018
  • Tam Quốc 088 • Hán ngữ hàng ngày 25-02-2018
  • Thời sự 24-02-2018 - I • Mùng hai Tết 2018
  • Tam Quốc 087 • Hán ngữ hàng ngày 24-02-2018
  • Thời sự 23-02-2018 - I • Mùng một Tết 2018
  • Tam Quốc 086 • Hán ngữ hàng ngày 23-02-2018
  • Thời sự 22-02-2018 - I • Mùng 7 Tết 2018
  • Tam Quốc 085 • Hán ngữ hàng ngày 22-02-2018
  • Thời sự 21-02-2018 - I • Mùng 6 Tết 2018
  • Tam Quốc 084 • Hán ngữ hàng ngày 21-02-2018
  • Thời sự 20-02-2018 - I • Mùng 5 Tết 2018
  • Tam Quốc 083 • Hán ngữ hàng ngày 20-02-2018
  • Thời sự 19-02-2018 - I • Mùng 4 Tết 2018
  • Tam Quốc 082 • Hán ngữ hàng ngày 19-02-2018
  • Thời sự 18-02-2018 - I • Mùng ba Tết 2018
  • Tam Quốc 081 • Hán ngữ hàng ngày 18-02-2018
  • Thời sự 17-02-2018 - I • Mùng hai Tết 2018
  • Tam Quốc 080 • Hán ngữ hàng ngày 17-02-2018
  • Thời sự 16-02-2018 - I • Mùng một Tết 2018
  • Tam Quốc 079 • Hán ngữ hàng ngày 16-02-2018
  • Thời sự 15-02-2018 - I • Giao thừa 2018
  • Tam Quốc 078 • Hán ngữ hàng ngày 15-02-2018
  • Thời sự 14-02-2018 - I • Thời sự 14-02-2018 - II
  • Ống Kính Asean 14-02-2018 • Tam Quốc 077
  • Hán ngữ hàng ngày 14-02-2018 • Thời sự 13-02-2018 - I
  • Thời sự 13-02-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 13-02-2018
  • Tam Quốc 076 • Hán ngữ hàng ngày 13-02-2018
  • Thời sự 12-02-2018 - I • Thời sự 12-02-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 12-02-2018 • Tam Quốc 075
  • Hán ngữ hàng ngày 12-02-2018 • Thời sự 11-02-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 11-02-2018 • Tam Quốc 074
  • Hán ngữ hàng ngày 11-02-2018 • Thời sự 10-02-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 10-02-2018 • Tam Quốc 073
  • Hán ngữ hàng ngày 10-02-2018 • Thời sự 09-02-2018 - I
  • Thời sự 09-02-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 09-02-2018
  • Tam Quốc 072 • Hán ngữ hàng ngày 09-02-2018
  • Thời sự 08-02-2018 - I • Thời sự 08-02-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 08-02-2018 • Tam Quốc 071
  • Hán ngữ hàng ngày 08-02-2018 • Thời sự 07-02-2018 - I
  • Thời sự 07-02-2018 - II • Ống Kính Asean 07-02-2018
  • Tam Quốc 070 • Hán ngữ hàng ngày 07-02-2018
  • Thời sự 06-02-2018 - I • Thời sự 06-02-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 06-02-2018 • Tam Quốc 069
  • Hán ngữ hàng ngày 06-02-2018 • Thời sự 05-02-2018 - I
  • Thời sự 05-02-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 05-02-2018
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
  SearchYYMMDD  
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>