• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • • Thời sự 12-06-2018 - I • Thời sự 12-06-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 12-06-2018 • Tam Quốc 195
  • Hán ngữ hàng ngày 12-06-2018 • Thời sự 11-06-2018 - I
  • Thời sự 11-06-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 11-06-2018
  • Tam Quốc 194 • Hán ngữ hàng ngày 11-06-2018
  • Thời sự 10-06-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 10-06-2018
  • Tam Quốc 193 • Hán ngữ hàng ngày 10-06-2018
  • Thời sự 09-06-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 09-06-2018
  • Tam Quốc 192 • Hán ngữ hàng ngày 09-06-2018
  • Thời sự 08-06-2018 - I • Thời sự 08-06-2018 - II
  • Sức khỏe và đời sống 08-06-2018 • Tam Quốc 191
  • Hán ngữ hàng ngày 08-06-2018 • Thời sự 07-06-2018 - I
  • Thời sự 07-06-2018 - II • Tuần San Văn Hóa 07-06-2018
  • Tam Quốc 190 • Hán ngữ hàng ngày 07-06-2018
  • Thời sự 06-06-2018 - I • Thời sự 06-06-2018 - II
  • Ống Kính Asean 06-06-2018 • Tam Quốc 189
  • Hán ngữ hàng ngày 06-06-2018 • Thời sự 05-06-2018 - I
  • Thời sự 05-06-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 05-06-2018
  • Tam Quốc 188 • Hán ngữ hàng ngày 05-06-2018
  • Thời sự 04-06-2018 - I • Thời sự 04-06-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 04-06-2018 • Tam Quốc 187
  • Hán ngữ hàng ngày 04-06-2018 • Thời sự 03-06-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 03-06-2018 • Tam Quốc 186
  • Hán ngữ hàng ngày 03-06-2018 • Thời sự 02-06-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 02-06-2018 • Tam Quốc 185
  • Hán ngữ hàng ngày 02-06-2018 • Thời sự 01-06-2018 - I
  • Thời sự 01-06-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 01-06-2018
  • Tam Quốc 184 • Hán ngữ hàng ngày 01-06-2018
  • Thời sự 31-05-2018 - I • Thời sự 31-05-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 31-05-2018 • Tam Quốc 183
  • Hán ngữ hàng ngày 31-05-2018 • Thời sự 30-05-2018 - I
  • Thời sự 30-05-2018 - II • Tam Quốc 182
  • Hán ngữ hàng ngày 30-05-2018 • Thời sự 29-05-2018 - I
  • Thời sự 29-05-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 29-05-2018
  • Tam Quốc 181 • Hán ngữ hàng ngày 29-05-2018
  • Thời sự 28-05-2018 - I • Thời sự 28-05-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 28-05-2018 • Tam Quốc 180
  • Hán ngữ hàng ngày 28-05-2018 • Thời sự 27-05-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 27-05-2018 • Tam Quốc 179
  • Hán ngữ hàng ngày 27-05-2018 • Thời sự 26-05-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 26-05-2018 • Tam Quốc 178
  • Hán ngữ hàng ngày 26-05-2018 • Thời sự 25-05-2018 - I
  • Thời sự 25-05-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 25-05-2018
  • Tam Quốc 177 • Hán ngữ hàng ngày 25-05-2018
  • Thời sự 24-05-2018 - I • Thời sự 24-05-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 24-05-2018 • Tam Quốc 176
  • Hán ngữ hàng ngày 24-05-2018 • Thời sự 23-05-2018 - I
  • Thời sự 23-05-2018 - II • Ống Kính Asean 23-05-2018
  • Tam Quốc 175 • Hán ngữ hàng ngày 23-05-2018
  • Thời sự 22-05-2018 - I • Thời sự 22-05-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 22-05-2018 • Tam Quốc 174
  • Hán ngữ hàng ngày 22-05-2018 • Thời sự 21-05-2018 - I
  • Thời sự 21-05-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 21-05-2018
  • Tam Quốc 173 • Hán ngữ hàng ngày 21-05-2018
  • Thời sự 20-05-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 20-05-2018
  • Tam Quốc 172 • Hán ngữ hàng ngày 20-05-2018
  • Thời sự 19-05-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 19-05-2018
  • Tam Quốc 171 • Hán ngữ hàng ngày 19-05-2018
  • Thời sự 18-05-2018 - I • Thời sự 18-05-2018 - II
  • Sức khỏe và đời sống 18-05-2018 • Tam Quốc 170
  • Hán ngữ hàng ngày 18-05-2018 • Thời sự 17-05-2018 - I
  • Thời sự 17-05-2018 - II • Tuần San Văn Hóa 17-05-2018
  • Tam Quốc 169 • Hán ngữ hàng ngày 17-05-2018
  • Thời sự 16-05-2018 - I • Thời sự 16-05-2018 - II
  • Tam Quốc 168 • Hán ngữ hàng ngày 16-05-2018
  • Thời sự 15-05-2018 - I • Thời sự 15-05-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 15-05-2018 • Tam Quốc 167
  • Hán ngữ hàng ngày 15-05-2018 • Thời sự 14-05-2018 - I
  • Thời sự 14-05-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 14-05-2018
  • Tam Quốc 166 • Hán ngữ hàng ngày 14-05-2018
  • Thời sự 13-05-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 13-05-2018
  • Tam Quốc 165 • Hán ngữ hàng ngày 13-05-2018
  • Thời sự 12-05-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 12-05-2018
  • Tam Quốc 164 • Hán ngữ hàng ngày 12-05-2018
  • Thời sự 11-05-2018 - I • Thời sự 11-05-2018 - II
  • Sức khỏe và đời sống 11-05-2018 • Tam Quốc 163
  • Hán ngữ hàng ngày 11-05-2018 • Thời sự 10-05-2018 - I
  • Thời sự 10-05-2018 - II • Tuần San Văn Hóa 10-05-2018
  • Tam Quốc 162 • Hán ngữ hàng ngày 10-05-2018
  • Thời sự 09-05-2018 - I • Thời sự 09-05-2018 - II
  • Ống Kính Asean 09-05-2018 • Tam Quốc 161
  • Hán ngữ hàng ngày 09-05-2018 • Thời sự 08-05-2018 - I
  • Thời sự 08-05-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 08-05-2018
  • Tam Quốc 160 • Hán ngữ hàng ngày 08-05-2018
  • Thời sự 07-05-2018 - I • Thời sự 07-05-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 07-05-2018 • Tam Quốc 159
  • Hán ngữ hàng ngày 07-05-2018 • Thời sự 06-05-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 06-05-2018 • Tam Quốc 158
  • Hán ngữ hàng ngày 06-05-2018 • Thời sự 05-05-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 05-05-2018 • Tam Quốc 157
  • Hán ngữ hàng ngày 05-05-2018 • Thời sự 04-05-2018 - I
  • Thời sự 04-05-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 04-05-2018
  • Tam Quốc 156 • Hán ngữ hàng ngày 04-05-2018
  • Thời sự 03-05-2018 - I • Thời sự 03-05-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 03-05-2018 • Tam Quốc 155
  • Hán ngữ hàng ngày 03-05-2018 • Thời sự 02-05-2018 - I
  • Thời sự 02-05-2018 - II • Tam Quốc 154
  • Hán ngữ hàng ngày 02-05-2018 • Thời sự 01-05-2018 - I
  • Thời sự 01-05-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 01-05-2018
  • Tam Quốc 153 • Hán ngữ hàng ngày 01-05-2018
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
  SearchYYMMDD  
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>