• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • • Thời sự 15-08-2018 - I • Thời sự 15-08-2018 - II
  • Tam Quốc 259 • Hán ngữ hàng ngày 15-08-2018
  • Thời sự 14-08-2018 - I • Thời sự 14-08-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 14-08-2018 • Tam Quốc 258
  • Hán ngữ hàng ngày 14-08-2018 • Thời sự 13-08-2018 - I
  • Thời sự 13-08-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 13-08-2018
  • Tam Quốc 257 • Hán ngữ hàng ngày 13-08-2018
  • Thời sự 12-08-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 12-08-2018
  • Tam Quốc 256 • Hán ngữ hàng ngày 12-08-2018
  • Thời sự 11-08-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 11-08-2018
  • Tam Quốc 255 • Hán ngữ hàng ngày 11-08-2018
  • Thời sự 10-08-2018 - I • Thời sự 10-08-2018 - II
  • Sức khỏe và đời sống 10-08-2018 • Tam Quốc 254
  • Hán ngữ hàng ngày 10-08-2018 • Thời sự 09-08-2018 - I
  • Thời sự 09-08-2018 - II • Tuần San Văn Hóa 09-08-2018
  • Tam Quốc 253 • Hán ngữ hàng ngày 09-08-2018
  • Thời sự 08-08-2018 - I • Thời sự 08-08-2018 - II
  • Ống Kính Asean 08-08-2018 • Tam Quốc 252
  • Hán ngữ hàng ngày 08-08-2018 • Thời sự 07-08-2018 - I
  • Thời sự 07-08-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 07-08-2018
  • Tam Quốc 251 • Hán ngữ hàng ngày 07-08-2018
  • Thời sự 06-08-2018 - I • Thời sự 06-08-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 06-08-2018 • Tam Quốc 250
  • Hán ngữ hàng ngày 06-08-2018 • Tam Quốc 249
  • Thời sự 05-08-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 05-08-2018
  • Hán ngữ hàng ngày 05-08-2018 • Thời sự 04-08-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 04-08-2018 • Tam Quốc 248
  • Hán ngữ hàng ngày 04-08-2018 • Thời sự 03-08-2018 - I
  • Thời sự 03-08-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 03-08-2018
  • Tam Quốc 247 • Hán ngữ hàng ngày 03-08-2018
  • Thời sự 02-08-2018 - I • Thời sự 02-08-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 02-08-2018 • Tam Quốc 246
  • Hán ngữ hàng ngày 02-08-2018 • Thời sự 01-08-2018 - I
  • Thời sự 01-08-2018 - II • Tam Quốc 245
  • Hán ngữ hàng ngày 01-08-2018 • Thời sự 31-07-2018 - I
  • Thời sự 31-07-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 31-07-2018
  • Tam Quốc 244 • Hán ngữ hàng ngày 31-07-2018
  • Thời sự 30-07-2018 - I • Thời sự 30-07-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 30-07-2018 • Tam Quốc 243
  • Hán ngữ hàng ngày 30-07-2018 • Thời sự 29-07-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 29-07-2018 • Tam Quốc 242
  • Hán ngữ hàng ngày 29-07-2018 • Thời sự 28-07-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 28-07-2018 • Tam Quốc 241
  • Hán ngữ hàng ngày 28-07-2018 • Thời sự 27-07-2018 - I
  • Thời sự 27-07-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 27-07-2018
  • Tam Quốc 240 • Hán ngữ hàng ngày 27-07-2018
  • Thời sự 26-07-2018 - I • Thời sự 26-07-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 26-07-2018 • Tam Quốc 239
  • Hán ngữ hàng ngày 26-07-2018 • Thời sự 25-07-2018 - I
  • Thời sự 25-07-2018 - II • Ống Kính Asean 25-07-2018
  • Tam Quốc 238 • Hán ngữ hàng ngày 25-07-2018
  • Thời sự 24-07-2018 - I • Thời sự 24-07-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 24-07-2018 • Tam Quốc 237
  • Hán ngữ hàng ngày 24-07-2018 • Thời sự 23-07-2018 - I
  • Thời sự 23-07-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 23-07-2018
  • Tam Quốc 236 • Hán ngữ hàng ngày 23-07-2018
  • Thời sự 22-07-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 22-07-2018
  • Tam Quốc 235 • Hán ngữ hàng ngày 22-07-2018
  • Thời sự 21-07-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 21-07-2018
  • Tam Quốc 234 • Hán ngữ hàng ngày 21-07-2018
  • Thời sự 20-07-2018 - I • Thời sự 20-07-2018 - II
  • Sức khỏe và đời sống 20-07-2018 • Tam Quốc 233
  • Hán ngữ hàng ngày 20-07-2018 • Thời sự 19-07-2018 - I
  • Thời sự 19-07-2018 - II • Tuần San Văn Hóa 19-07-2018
  • Tam Quốc 232 • Hán ngữ hàng ngày 19-07-2018
  • Thời sự 18-07-2018 - I • Thời sự 18-07-2018 - II
  • Ống Kính Asean 18-07-2018 • Tam Quốc 231
  • Hán ngữ hàng ngày 18-07-2018 • Thời sự 17-07-2018 - I
  • Thời sự 17-07-2018 - II • Trung Quốc Ngày Nay 17-07-2018
  • Tam Quốc 230 • Hán ngữ hàng ngày 17-07-2018
  • Thời sự 16-07-2018 - I • Thời sự 16-07-2018 - II
  • Hộp thư ngọc ánh 16-07-2018 • Tam Quốc 229
  • Hán ngữ hàng ngày 16-07-2018 • Thời sự 15-07-2018 - I
  • Văn nghệ cuối tuần 15-07-2018 • Tam Quốc 228
  • Hán ngữ hàng ngày 15-07-2018 • Thời sự 14-07-2018 - I
  • Ca nhạc theo yêu câu 14-07-2018 • Tam Quốc 227
  • Hán ngữ hàng ngày 14-07-2018 • Thời sự 13-07-2018 - I
  • Thời sự 13-07-2018 - II • Sức khỏe và đời sống 13-07-2018
  • Tam Quốc 226 • Hán ngữ hàng ngày 13-07-2018
  • Thời sự 12-07-2018 - I • Thời sự 12-07-2018 - II
  • Tuần San Văn Hóa 12-07-2018 • Tam Quốc 225
  • Hán ngữ hàng ngày 12-07-2018 • Thời sự 11-07-2018 - I
  • Thời sự 11-07-2018 - II • Ống Kính Asean 11-07-2018
  • Tam Quốc 224 • Hán ngữ hàng ngày 11-07-2018
  • Thời sự 10-07-2018 - I • Thời sự 10-07-2018 - II
  • Trung Quốc Ngày Nay 10-07-2018 • Tam Quốc 223
  • Hán ngữ hàng ngày 10-07-2018 • Thời sự 09-07-2018 - I
  • Thời sự 09-07-2018 - II • Hộp thư ngọc ánh 09-07-2018
  • Tam Quốc 222 • Hán ngữ hàng ngày 09-07-2018
  • Thời sự 08-07-2018 - I • Văn nghệ cuối tuần 08-07-2018
  • Tam Quốc 221 • Hán ngữ hàng ngày 08-07-2018
  • Thời sự 07-07-2018 - I • Ca nhạc theo yêu câu 07-07-2018
  • Tam Quốc 220 • Hán ngữ hàng ngày 07-07-2018
  • Thời sự 06-07-2018 - I • Lương Gia Hà 06
  • Tam Quốc 219 • Hán ngữ hàng ngày 06-07-2018
  • Thời sự 05-07-2018 - I • Lương Gia Hà 05
  • Tam Quốc 218 • Hán ngữ hàng ngày 05-07-2018
  • Thời sự 04-07-2018 - I • Lương Gia Hà 04
  • Tam Quốc 217 • Hán ngữ hàng ngày 04-07-2018
  • Thời sự 03-07-2018 - I • Lương Gia Hà 03
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
  SearchYYMMDD  
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>