Video-Hoả Long Đối Quyết

2010-04-06 21:40:44     CRIonline

Hoả Long Đối Quyết

Fire of Conscience

Đạo diễn: Lâm Siêu Hiền

Các diễn viên chính: Lê Minh, Nhâm Hiền Tề, Diệp Toàn, Vương Bảo Cường, Từ Nhược Tuyên, Đàm Khải.

Lời lưu ký