• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI

 • • Cuộc gặp giữa Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc đạt được nhận thức chung tích cực

  • Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc bắt tay nhau-Mở ra thời khắc lịch sử
  Xem tiếp>>
  • Các giới Xin-ga-po đánh giá tích cực chuyến thăm Xin-ga-po của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 2015/11/09
  • Cuộc gặp giữa Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc đạt được nhận thức chung tích cực 2015/11/08
  • Cuộc gặp giữa Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc thể hiện ý nghĩa về 6 mặt 2015/11/08
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và Xin-ga-po 2015/11/08
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Không để cho thành quả phát triển hoà bình quan hệ hai bờ bị đánh mất 2015/11/07
  • Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc bắt tay nhau-Mở ra thời khắc lịch sử 2015/11/07
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Xin-ga-po Tan Keng Yan 2015/11/07
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Xin-ga-po bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Xin-ga-po 2015/11/07
  • Sắp diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Đài Loan Trung Quốc Mã Anh Cửu 2015/11/07
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chủ trương 4 điểm về phát triển quan hệ Trung Quốc với các nước xung quanh trong tình hình mới 2015/11/07
  Xem tiếp>>
  Đồng chí Tập Cận Bình, dân tộc Hán, sinh tháng 6 năm 1953, Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, tháng 1/1969 tham gia công tác, kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 1/1974, tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư trưởng Học viện Nhân văn-Xã hội Đại học Thanh Hoa, Nghiên cứu sinh tại chức, Tiến sĩ Luật.
  Đồng chí Tập Cận Bình hiện giữ các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
  Ảnh

  • Cuộc gặp giữa Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc đạt được nhận thức chung tích cực

  • Cuộc gặp giữa Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc thể hiện ý nghĩa về 6 mặt

  • Lãnh đạo hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc bắt tay nhau-Mở ra thời khắc lịch sử

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu bài diễn văn quan trọng tại Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh sẵn sàng siết tay Việt Nam mở ra cục diện mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu diễn văn tại Quốc hội Việt Nam-nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam cần làm đồng chí tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt và bạn bè tốt

  • Quốc hội Việt Nam chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình
  Xem tiếp>>
  Video

  • Ấn tượng Trung Việt

  • Phim truyền hình Trung Quốc "Thanh niên Bắc Kinh" chiếu tại Việt Nam