Mẫn Linh
14℃
Beijing

Cùng giàu vừa không phải “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, cũng không phải trở lại thời bao cấp

17-09-2021 09:02:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Gần đây, đề xuất “cùng giàu” của Trung Quốc thường được mọi người nhắc đến. Có người nói rằng “cùng giàu” là “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, cũng có người cho rằng là trở lại thời bao cấp. Vậy, khái niệm “cùng giàu” mà Trung Quốc đề xuất là gì? Trung Quốc làm thế nào để đạt được mục tiêu “cùng giàu”? Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề này.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập