Duy Hoa
14℃
Beijing

Tại Anh, đây là thông lệ quốc gia, vì sao tại Trung Quốc thì bị coi là “trại tập trung”?

02-04-2021 14:55:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Lý Quyên, Chủ nhiệm Ban công tác pháp chế thuộc Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Khu tự trị Uây-ua Tân Cương: Nhiều nước trên thế giới như Xin-ga-po và Anh đều đang sử dụng biện pháp đào tạo trong đó có trung tâm đào tạo nghề để giúp những người bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan. Đây là một thông lệ quốc tế, là nhằm giáo dục, giúp họ thực hiện chuyển biến.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập