Vũ Minh
14℃
Beijing

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Trước sau như một kiên trì “Người yêu nước quản lý Hồng Công” là để “Một nước hai chế độ” đi vững đi xa

11-03-2021 18:52:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Trước sau như một kiên trì “Người yêu nước quản lý Hồng Công” là để “Một nước hai chế độ” đi vững đi xa_fororder_6049f0f0e4b0fc4195349f6e

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục quán triệt chính xác và toàn diện phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, tự trị cao độ, nghiêm khắc làm việc theo Hiến pháp và Luật Cơ bản, thực hiện tốt chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính, dốc sức ủng hộ Chính quyền Đặc khu và Trưởng Đặc khu Hành chính điều hành theo pháp luật.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập