Hải Vân
14℃
Beijing

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

21-11-2020 14:35:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tháng 11 của một năm trước, khi tham dự Cuộc gặp nhà lãnh đạo các nước BRICS tại Brasilia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương mở cửa bao trùm, tăng trưởng dựa vào sáng tạo, kết nối, hợp tác cùng thắng. Ngày 20/11 năm nay, khi tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 27, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày toàn diện về làm thế nào chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương.

Tối 20/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 diễn ra theo hình thức trực tuyến, đây là một hội nghị quan trọng kế thừa cái trước, mở ra tương lai. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, năm nay, một nhiệm vụ quan trọng của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương là mở ra tầm nhìn hợp tác sau năm 2020. Hội nghị đã thông qua “Tầm nhìn Putrajaya Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2040”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Tầm nhìn mới sẽ là văn kiện đề cương hướng dẫn hợp tác 20 năm tới của APEC. Trong bài phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Chúng ta nên lấy tầm nhìn này làm khởi điểm mới, mở ra giai đoạn mới về hợp tác châu Á-Thái Bình Dương”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Mở cửa, bao trùm

Sớm thành lập Khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu nhan đề “Chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương”. Trong 4 nội hàm hạt nhân xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Tập Cận Bình trước hết nhấn mạnh kiên trì mở cửa, bao trùm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 15 tháng này, Trung Quốc và 14 nước khác đã chính thức ký Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Dư luận phổ biến cho rằng, đây là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. Trong bài phát biểu ngày 20/11, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung Quốc hoan nghênh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết, sẽ tích cực xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ: “Chúng ta cần phải tiếp tục thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, sớm thành lập Khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương”. Chủ tịch nêu rõ, “con đường hướng tới khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương sẽ không bằng phẳng, nhưng chúng ta cần phải trước sau như một cất bước lớn theo xu hướng chung này, mục tiêu lớn này”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Mấu chốt là ở thực hiện: từ tăng trưởng dựa vào sáng tạo đến hợp tác cùng thắng

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, cần phải kiên trì tăng trưởng dựa vào sáng tạo, kiên trì kết nối, kiên trì hợp tác cùng thắng. Ba điểm này cũng là nội hàm quan trọng của việc chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Về mặt kiên trì tăng trưởng bằng sáng tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải thực hiện toàn diện lộ trình In-tơ-nét và kinh tế số Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Về mặt kiên trì kết nối, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải tiếp tục thúc đẩy thực hiện quy hoạch kết nối Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương”.

Tháng 10 năm 2014, Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Bắc Kinh đã phê chuẩn “Quy hoạch kết nối Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương”. Kết nối là nền tảng quan trọng của nhất thể hóa khu vực, tầm quan trọng này càng thêm nổi bật trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Về mặt kiên trì hợp tác cùng thắng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải sâu sắc quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương tin cậy, bao trùm, hợp tác, cùng thắng”.

Sống chết có nhau: Hành động Trung Quốc ấm áp lòng người

Trong bài phát biểu ngày 20/11, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phát triển, trước sau như một ăn sâu bén rễ châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng châu Á-Thái Bình Dương, tạo phúc lợi cho châu Á-Thái Bình Dương. Chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc vừa có thái độ, vừa có hành động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trình bày toàn diện về làm thế nào xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố một số hành động quan trọng của Trung Quốc: Trung Quốc sẽ tổ chức Hội thảo thương mại và đầu tư mang tính bao trùm, đưa ra đề nghị về chính sách thương mại và đầu tư mang lại lợi ích phổ biến cho nhân dân. Sang năm, Trung Quốc còn sẽ tổ chức Hội thảo giảm nghèo số, phát huy ưu thế kỹ thuật số, góp phần vào sự nghiệp xóa nghèo khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã sử dụng một câu ngạn ngữ của Ma-lai-xi-a, nước chủ nhà APEC năm nay: “Gặp núi cùng trèo, gặp sông cùng lội”. Là khu vực mạnh mẽ nhất, sôi động nhất trong tăng trưởng kinh tế thế giới, chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương, liên quan đến phát triển của khu vực, phúc lợi của người dân, tương lai của thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập