Kiều Quân
14℃
Beijing

Đội ngũ phòng cháy chữa cháy được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao

09-11-2020 11:52:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đội ngũ phòng cháy chữa cháy được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao

Ngày 9/11 là Ngày Phòng cháy chữa cháy Trung Quốc, tháng 11 năm nay cũng là “Tháng Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy” toàn quốc Trung Quốc lần thứ 4 với chủ đề: Quan tâm phòng cháy chữa cháy, tính mạng trên hết. Hai nước Trung - Việt đều là nước đặt lợi ích của nhân dân ở vị trí cao nhất, tư tưởng “lấy dân làm gốc” được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và toàn dân tộc Việt Nam. Nhân dân trên hết cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng quản lý đất nước của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Đội ngũ phòng cháy chữa cháy được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao

Công tác phòng cháy chữa cháy liên quan trực tiếp tới an toàn tính mạng và tải sản của nhân dân cũng như sự ổn định của xã hội, hai nước Trung - Việt núi sông liền một dải, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân, giữ gìn sự phát triển ổn định của hai bên là mục tiêu chung của hai nước. Những năm gần đây, hai nước Trung - Việt đã xây dựng cơ chế hợp tác phòng cháy chữa cháy xuyên quốc gia tại vùng biên giới hai nước, thành lập “Đội tình nguyện phòng cháy chữa cháy” Trung - Việt, bảo vệ an toàn của nhân dân và sự phát triển ổn định. 200 nghìn cán bộ và chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Trung Quốc và các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy các nước thế giới trong đó có Việt Nam, sẵn sàng chiến đấu khi nhân dân gặp nguy hiểm, trải qua sự thử thách sống còn trong máu thịt và biển lửa.

Đội ngũ phòng cháy chữa cháy được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao đội ngũ phòng cháy chữa cháy có sứ mệnh vẻ vang. Tổng Bí thư nêu rõ: “Lâu nay, phòng cháy chữa cháy là lực lượng gần gũi nhất, có quan hệ chặt chẽ nhất với quần chúng nhân dân, chiến đấu tại những nơi quần chúng nhân dân cần nhất, nhất là trong những vụ hỏa hoạn lớn, các đồng chí không sợ nguy hiểm, xung phong trên tuyến đầu mà quần chúng nhân dân cần gấp nhất, cứu chữa người dân trong lúc dầu sôi lửa bỏng, giúp đỡ nhân dân trong lúc nguy nan, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân, phấn đấu vì bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân, có đóng góp nổi bật”.

Đội ngũ phòng cháy chữa cháy được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao

Nguyễn Thị Hưng và Nguyễn Thị Muội là thành viên trong Đội tình nguyện phòng cháy chữa cháy Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại chợ biên mậu Đông Hưng luôn có những “nhân viên phòng cháy chữa cháy” đặc biệt hoạt động sôi nổi như họ. Những “nhân viên phòng cháy chữa cháy” này đến từ người dân biên giới hai nước Trung - Việt, thông thạo tiếng Trung và tiếng Việt, họ phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy với các chủ kinh doanh và du khách trong chợ biên mậu, được khách hàng hai nước gọi là “quân tình nguyện”.

Đội ngũ phòng cháy chữa cháy được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đánh giá cao

Đội tình nguyện phòng cháy chữa cháy này bình thường làm buôn bán biên mậu, thường xuyên phối hợp với yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, đích thân chỉ đạo các chủ kinh doanh biên mậu kiểm tra hỏa hoạn, hối thúc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Dựa trên ưu thế của ngôn ngữ và văn hoá, các đội viên phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy với người dân biên giới hai nước Trung - Việt, khiến khách hàng Việt Nam trong chợ biên mậu Đông Hưng hiểu biết và tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, đội tình nguyện phòng cháy chữa cháy này đang không ngừng lớn mạnh, đã trở thành một điểm sáng tại biên giới Trung - Việt, bảo vệ sự hài hoà, ổn định và phát triển của biên giới Trung - Việt.

Biên tập viên:Kiều Quân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập