Kiều Quân
14℃
Beijing

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo

18-10-2020 14:22:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo_fororder_CCTV-0012535

Theo tin Đài chúng tôi: Công nghệ sản xuất gốm sứ đen của huyện Nang Khiêm, châu tự trị dân tộc Tạng, Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải ở thượng du sông Lan Thương – Mê-công đã có lịch sử hơn 4000 năm. Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính quyền và cơ quan hữu quan của địa phương, ngày càng nhiều người dân chân nuôi đã nắm bắt công nghệ sản xuất gốm sứ đen, việc sản xuất đồ gốm đen đã trở thành một ngành nghề lớn hỗ trợ bà còn chăn nuôi địa phương thoát nghèo và làm giàu.

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo_fororder_CCTV-0012534

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo_fororder_CCTV-0012537

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo_fororder_CCTV-0012536

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo_fororder_CCTV-0012540

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo_fororder_CCTV-0012539

Gốm sứ đen Nang Khiêm giúp bà con ven sông Lan Thương – Mê-công thoát nghèo_fororder_CCTV-0012538

 

Biên tập viên:Kiều Quân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập