Mẫn Linh
14℃
Beijing

Với danh nghĩa quốc gia

03-09-2020 22:29:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 3/9 là ngày đáng để nhân dân thế giới ghi nhớ vĩnh viễn.

Ngày 3/9 của 75 năm trước, qua cuộc đấu tranh gian khổ kéo dài 14 năm, nhân dân Trung Quốc đã giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Nhật, tuyên cáo chiến tranh chống phát-xít thế giới thắng lợi hoàn toàn, ánh nắng hoà bình một lần nữa chiếu khắp mọi nơi.

Hôm nay, chúng tôi kỷ niệm trên danh nghĩa quốc gia.

Với danh nghĩa quốc gia an ủi các đồng bào gặp nạn và liệt sĩ anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Nhật.

Với danh nghĩa quốc gia ghi nhớ những bước ngoặt lịch sử thay đổi vận mệnh của Trung Quốc.

Với danh nghĩa quốc gia tôn vinh tinh thần kháng chiến, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Với danh nghĩa quốc gia, bảo vệ trật tự quốc tế sau Thế chiến, canh giữ hoà bình thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập