Vũ Minh
14℃
Beijing

Sự đảm đang của Quân đội Nhân dân

31-07-2020 17:31:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:


Mỗi thế hệ có sứ mệnh của mỗi thế hệ Trung Quốc. Trong 93 năm thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, bất cứ là trong những năm tháng chiến tranh hay trong thời đại hoà bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có sự “đảm đang” khác nhau trong thời kỳ lịch sử khác nhau, nhưng đều có ánh hào quang tinh thần truyền thống lâu đời.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập