Vũ Minh
14℃
Beijing

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: Hoà bình và phát triển vẫn là chủ đề của thời đại

29-07-2020 11:27:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/7, khi phát biểu c Hội nghị thường niên lần thứ 5 Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, hoà bình và phát triển vẫn là chủ đề của thời đại chúng ta. Kết nối cơ sở hạ tầng là nền tảng vật chất quan trọng hỗ trợ thúc đẩy cùng phát triển của các nước.Ngân hàng AIIB cần dốc sức phục vụ nhu cầu phát triển của tất cả các thành viên, cung cấp đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao, giá thành thấp và bền vững nhiều hơn, vừa ủng hộ cơ sở hạ tầng truyền thống, lại ủng hộ cơ sở hạ tầng hạ tầng kiểu mới, cung cấp động lực mới cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của châu Á và các khu vực khác.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập