Hải Vân
14℃
Beijing

Tập 5 "Quyết sách then chốt": Cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán

20-06-2020 11:05:43(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán là trọng điểm quan trọng phòng chống dịch Covid-19 trong cả nước, là nơi giành thắng lợi quyết định đánh thắng cuộc chiến phòng chống ngăn chặn dịch bệnh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra quyết sách quan trọng, đề ra phải đánh thắng cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán, bảo vệ Hồ Bắc, cần phải tập trung sức lực chi viện Vũ Hán, chi viện Hồ Bắc. Để quán triệt chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình, lực lượng phòng chống dịch bệnh của Vũ Hán và đến từ các nơi trong cả nước đã đặt nền tảng vững chắc cho đánh thắng cuộc chiến phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh.

Biên tập viên:Hải Vân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập