Vũ Minh
14℃
Beijing

Mỹ chơi con bài Tân Cương là nhằm né tránh vấn đề trong nước

18-06-2020 17:17:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:


Tôi cho rằng, lúc thông qua dự luật

Mỹ đang lâm vào nguy cơ dịch COVID-19

Vì công tác chống dịch của Chính phủ Mỹ có rất nhiều khiếm khuyết

Sự bất lực trong công tác phòng chống dịch bệnh đã bộc lộ khiếm khuyết nghiêm trọng của thể chế và hệ sinh thái chính trị của Mỹ
 
Phản ứng của chính khách Mỹ đối với dịch bệnh khiến mọi người thất vọng

Họ không tập trung giải quyết vấn đề trong nước

Một mực muốn “đổ vạ” cho nước khác

Muốn làm khó xử cho các nước khác 

Chứ không giải quyết tệ nạn trong nước tồn tại từ lâu

Mỹ rất thích gây chuyện trên vấn đề liên quan đến Tân Cương

Ủng hộ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa chia rẽ dân tộc

Tiền đề là những sự việc này xảy ra ngoài lãnh thổ của Mỹ

Xảy ra tại các nước không bị kiểm soát hoặc ảnh hưởng bởi Mỹ

Các nước dám sử dụng chủ quyền

Bắt tay giải quyết các vấn đề tương tự  

Giống như Trung Quốc và một số nước khác

Mỹ sẽ đứng ra đe dọa, dọa dẫm

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật liên quan đến công việc nội bộ của nước khác

Chỉ riêng điều này đã nói lên Mỹ hoàn toàn không tôn trọng chủ quyền của các nước khác

Tôi cho rằng Mỹ đang trăm phương nghìn kế đánh lạc hướng sự chú ý của người dân đối với vấn đề trong nước

Bao gồm cuộc biểu tình quy mô lớn vì phân biệt chủng tộc xảy ra trong thời gian gần đây

Nhất là hành vi bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc Phi

Cũng như nhiều vấn đề khác

Biện pháp đơn giản nhất là đánh lạc hướng sự chú ý

Mỹ không có ý định giải quyết vấn đề thật sự

Chỉ một mực nhấn mạnh nước mình lấy làm bất bình trước cách xử sự của các nước khác

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập