Vũ Minh
14℃
Beijing

Thế mạnh về chế độ của Trung Quốc được thể hiện như thế nào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19?

08-05-2020 17:06:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ông Robert Lawrence Kuhn cho biết, thông qua so sánh cuộc chiến chặn đứng dịch Covid-19 của Trung Quốc và cuộc chiến công kiên thoát nghèo ở Trung Quốc, phát hiện có 3 điểm tương tự trong hai cuộc chiến này: Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thực hiện thông qua cơ quan Đảng và chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, thực hiện phương án; Thứ hai, sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu gương cho quan chức Chính phủ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Công tác xóa đói giảm nghèo luôn là một nội dung quan trọng trong công tác của tôi, tôi dồn sức lực nhiều nhất”; Thứ ba, năng lực động viên sức người, sức của trên phạm vi toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không ai sánh kịp được trong lĩnh vực y tế và xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi phòng chống dịch bệnh bằng phương thức “công khai, minh bạch”. Chủ tịch thề loại bỏ chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa quan liệu tồn tại trong Đảng.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh phải rút bài học từ dịch Covid-19 lần này, hoàn thiện cơ chế phòng chống, kiểm soát, dự báo dịch bệnh nghiêm trọng của quốc gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hoàn thiện cơ chế thu thập thông tin, phản hồi, cải chính và quyết sách.

Nguyện vọng thay đổi và tiến bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một phần cực kỳ quan trọng trong hệ thống quản lý đất nước của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, mạnh dạn đổi mới bản thân là phẩm chất của Đảng.

Trung Quốc coi trọng các quyền và lợi ích của cá nhân, cũng coi trọng các quyền và lợi ích của tập thể. Hai cái này có thứ tực. Trong Sách trắng “Quyền phát triển: Quan điểm, thực tiễn và cống hiến của Trung Quốc”, Trung Quốc cho biết quyền sinh tồn ưu tiên hơn quyền phát triển, các quyền và lợi ích của tập thể ưu tiên hơn các quyền và lợi ích của cá nhân. Điều này đúng là nguyên nhân vì sao thể chế của Trung Quốc có thể xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực; điều này cũng được thể hiện trong cuộc chiến chống dịch.

Ông Robert Lawrence Kuhn cho biết, biện pháp duy nhất chấm dứt dịch bệnh là hợp tác, chỉ có mỗi người trên thế giới đều an toàn, toàn thế giới mới an toàn.

 

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập