Thu Nguyệt
14℃
Beijing

Chúng ta không giống nhau 我们不一样(1)

02-01-2020 15:06:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

秋月:亲爱的听众朋友们,你们好!(中文)

Thành Trung: Các bạn thính giả thân mến, tôi là Thành Trung, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học Tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, và truy cập trang web của Đài chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu và mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của các bạn.

Thành Trung : Trong tiết mục hôm nay, chúng ta sẽ học một bài hát Trung Quốc. Bài hát tên là:

TN:《我们不一样》。

Thành Trung : Có nghĩa là “Chúng ta không giống nhau” 

Thành Trung:Sau đây chúng ta nghe một lần bài hát.

Thành Trung:Bây giờ chúng ta học lời bài hát

 

这  多 年   

zhè me duō nián de xiōng dì

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Anh em nhiều năm như vậy

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Mời các bạn học tiếp.

     

yǒu shuí bǐ wǒ gèng liǎo jiě nǐ

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Còn ai hiểu cậu hơn tôi

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

 多 太 多  容 

tài duō tài duō bù róng yì

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Quá nhiều thứ không dễ dàng

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

mó píng le suì yuè hé pí qi

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Mài bằng năm tháng và tính khí

THÀNH TRUNG: Bây giờ chúng ta học từ mới:

这(zhè) 么(me) như vậy

多(duō) 年(nián) nhiều năm

兄(xiōng) 弟(dì) anh em

谁(shuí) ai

更(gèng) càng

了(liǎo) 解(jiě) hiểu

太(tài) 多(duō) nhiều quá

不(bù) 容(róng) 易(yì) không dễ dàng

磨(mó) 平(píng) mài bằng

岁(suì) 月(yuè) năm tháng

脾(pí) 气(qi) tính khí

Thành Trung: Các bạn thính giả thấy bài hát này hay không ? Nếu các bạn thích nghe hoặc muốn học bài hát nào, hãy viết thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, chúng tôi sẽ dạy bài hát theo yêu cầu của các bạn thính giả trên trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và kịp thời truy cập.

说中国话,唱中国歌,了解中国文化,你就能成为中国通!(中文)

Thu Nguyệt và Thành Trung xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai.

再见。

Biên tập viên:Thu Nguyệt

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập