Thu Nguyệt
14℃
Beijing

Giải thoát 解脱(4)

14-10-2019 15:32:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

秋月:亲爱的听众朋友们,你们好!(中文)

Thành Trung: Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học Tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, và truy cập trang web của Đài chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu và mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của các bạn.

Thành Trung : Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục này tuần trước, chúng ta đang học hát bài :

TN:《解脱》。

Thành Trung : Có nghĩa là “Giải thoát” 

Thành Trung :Sau đây chúng ta nghe một lần bài hát.

Thành Trung :Bây giờ chúng ta học lời bài hát

  

jiě tuō shì kěn chéng rèn zhè shì gè cuò 

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Giải thoát là chịu thừa nhận cái sai này

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Mời các bạn học tiếp.

   

wǒ bù yīng gāi hái bú fàng shǒ

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Em không nên vẫn không buông tay

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Mời các bạn học tiếp.

 

nǐ yǒu zì yóu zǒu

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Anh có thể tự do ra đi

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Mời các bạn học tiếp.

  

wǒ yǒu zì yóu hǎo hǎo guò 

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Em vẫn có thể sống tốt

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Bây giờ chúng ta học từ mới:

解(jiě) 脱(tuō) giải thoát

肯(kěn) chịu

承(chéng) 认(rèn) thừa nhận

错(cuò) sai

应(yīng) 该(gāi) nên

放(fàng) 手(shǒu) buông tay

自(zì) 由(yóu) tự do

走(zǒu) đi

好(hǎo) 好(hǎo) 过(guò) sống tốt

Thành Trung: Các bạn thính giả thấy bài hát này hay không ? Nếu các bạn thích nghe hoặc muốn học bài hát nào, hãy viết thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, chúng tôi sẽ dạy bài hát theo yêu cầu của các bạn thính giả trên trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và kịp thời truy cập.

说中国话,唱中国歌,了解中国文化,你就能成为中国通!(中文)

Thu Nguyệt và Thành Trung xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai.

再见。

Biên tập viên:Thu Nguyệt

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập