Mẫn Linh
14℃
Beijing

Diễn đàn Hợp tác trưng thu và quản lý thuế "Một vành đai, một con đường" lần thứ nhất diễn ra tại Ô Trấn – chính thức thành lập cơ chế hợp tác trưng thu và quản lý thuế "Một vành đai, một con đường"

21-04-2019 14:31:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn Hợp tác trưng thu và quản lý thuế "Một vành đai, một con đường" lần thứ nhất diễn ra tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 18-20/4. Tại Diễn đàn, cơ quan thuế của 34 nước và vùng lãnh thổ đã ký “Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác trưng thu và quản lý thuế "Một vành đai, một con đường"”, đánh dấu việc chính thức thành lập Cơ chế hợp tác trưng thu và quản lý thuế "Một vành đai, một con đường".

Được biết, Cơ chế hợp tác trưng thu và quản lý thuế "Một vành đai, một con đường" là cơ chế hợp tác liên chính phủ phi lợi nhuận, là cơ chế quan trọng để tăng cường sự điều phối và hợp tác giữa các nước tham gia sáng kiến "Một vành đai, một con đường" trong khuôn khổ sáng kiến. Ngoài ra, các bên tham dự Diễn đàn đã ra “Tuyên bố Ô Trấn” và “Chương trình Hành động Ô Trấn giai đoạn năm 2019-2021”, Tuyên bố cho rằng, là động năng mới cho toàn cầu hóa kinh tế, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" có thể tạo cơ hội quan trọng cho các bên sâu sắc hợp tác trong thách thức và biến đổi, nhấn mạnh hợp tác trưng thu và quản lý thuế "Một vành đai, một con đường" là nội dung quan trọng trong hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường".

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập