Kiều Quân

Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sẽ mang lại cơ hội cho In-đô-nê-xi-a mở rộng xuất khẩu

29-10-2018 14:40:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1619767298

Theo mạng CCTV: Tháng 11 năm nay, 32 công ty đến từ ba hiệp hội thương mại lớn In-đô-nê-xi-a sẽ cùng tham gia Hội chợ Triển lãm Nhập Khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất. Quan chức Bộ Thương mại In-đô-nê-xi-a cho biết, In-đô-nê-xi-a mong nhân cơ hội Hội chợ triển lãm lần này giới thiệu sản phẩm của nước mình với người tiêu dùng Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a.

图片默认标题_fororder_1900204377

Là một trong những nước khách mời chính, Chính phủ In-đô-nê-xi-a hết sức coi trọng Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất.

图片默认标题_fororder_3395999628

Vụ trưởng Vụ Phát triển Xuất khẩu Bộ Thương mại In-đô-nê-xi-a A-lin-đa cho biết, việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa, việc này sẽ mang lại cơ hội nhiều hơn cho các đối tác thương mại. In-đô-nêxi-a mong nhân cơ hội Hội chợ triển lãm lần này giới thiệu các sản phẩm có sức cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực của nước mình với Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_2410309909

图片默认标题_fororder_3739947717

 

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập