Thành Trung đưa tin từ Đại hội lần 19 - Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc

2017-10-23 12:42:17     CRIonline2017-10-23 12:42:18

Các bạn thân mến, Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước xã hội chủ nghĩa, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, giao lưu quan hệ giữa hai đảng đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của hai nước, hai đảng luôn giữ quan hệ mật thiết, trao đổi các đoàn cấp cao đã góp phần định hướng cho sự phát triển của hai bên.

Các bạn thân mến, sáng ngày 21/10, tại Trung tâm Báo chí Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp báo thứ ba, chủ đề của cuộc họp báo lần này xoay quanh vấn đề mặt trận thống nhất và giao lưu đối ngoại của đảng, Ban tổ chức đã mời những người phụ trách liên quan của Ban Công tác Mặt trận thống nhấtTrung ương và Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc đến tham gia buổi họp báo.

Ban Công tác Mặt trận Trung ương Trung Quốc là một phép màu quan trọng giành thắng lợi trong sự nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ Đại hội 18 đến nay, dưới sự chỉ đạo tư tưởng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Ban Công tác Mặt trận Trung ương Trung Quốc đã giương cao ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa xã hội, sự thống nhất mang tính nhất trí và đa dạng.

Liên lạc đối ngoại là một trong những công tác quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ Đại hội 18 đến nay, Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng nước ngoài, trong đó có việc đa phương hóa, đa dạng hóa, toàn diện hóa việc giao lưu với các chính đảng nước ngoài và phối hợp với công tác ngoại giao chung của Trung Quốc.

Khi trả lời về vấn đề giao lưu giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng nước ngoài, Phó Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Quách Nghiệp Châu cho biết, trong những năm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thường xuyên có những cuộc gặp và điện đàm, nhằm thúc đẩy giao lưu quan hệ giữa hai đảng, và sự phát triển của hai nước.

Not Found!(404)