Tiết mục Chủ Nhật tuần này

Giới thiệu người dẫn chương trình

  • Văn nghệ cuối tuần_fororder_CqgNOltDBpSAB3LnAAAAAAAAAAA147.533x710.120x160

    Hạ Vi

    Hạ Vi có phát âm tiếng Việt rất chuẩn và lưu loát, phong cách dẫn chương trình gần gũi và truyền cảm, ngữ điệu thân thiết tự nhiên, hướng dẫn âm nhạc bằng ngôn ngữ lưu loát, khiến thính giả thích giọng nói của cô hơn âm nhạc.

Tiết mục trước kia

Lựa chọn phương thức đăng nhập