Trung Quốc sẽ điều tra rào cản thương mại-đầu tư đối với động thái liên quan của EU

2024-07-11 11:02:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/6, Bộ Thương mại Trung Quốc nhận được đơn xin chính thức từ Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử Trung Quốc (CCCME), yêu cầu điều tra rào cản thương mại-đầu tư đối với động thái liên quan mà Liên minh châu Âu áp dụng trong cuộc điều tra đối với doanh nghiệp Trung Quốc theo “Quy định Trợ cấp nước ngoài” (FSR) và quy tắc hướng dẫn thực hiện quy định.

Qua thẩm tra, chủ thể nộp đơn đáp ứng các quy định về tư cách đối tượng nộp đơn trong Điều 5 của “Quy tắc Điều tra rào cản thương mại có yếu tố nước ngoài”.

Biên tập viên:Mẫn Linh