Vùng đất cát Khulan Sharga Dagiin els: Trước đây là gió cát giờ là vườn hoa

2024-07-11 10:42:49(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Vùng đất cát Khulan Sharga Dagiin els ở trung tâm Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, là một trong bốn vùng đất cát lớn ở Nội Mông.

Năm 2000, Khulan Sharga Dagiin els đi đầu trong việc khởi động một loạt dự án xây dựng và bảo vệ sinh thái quan trọng như quản trị các nguồn bão cát ở Bắc Kinh và Thiên Tân, giảm chăm nuôi, trả lại màu xanh cho đồng cỏ, giảm canh tác trả lại đồng cỏ và rừng. Môi trường sinh thái được cải thiện đáng kể.

Biên tập viên:Thu Nguyệt