Trung Quốc ra Sách trắng mang tên “Bảo vệ môi trường sinh thái biển của Trung Quốc”

2024-07-11 14:42:56(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/7, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra Sách trắng mang tên “Việc bảo vệ môi trường sinh thái biển của Trung Quốc”.

Sách trắng nêu rõ, Trung Quốc là nước kiên định thúc đẩy và tích cực hành động để bảo vệ môi trường sinh thái biển, bảo vệ tốt môi trường sinh thái biển liên quan tới việc xây dựng Trung Quốc tươi đẹp và nước mạnh về biển.

Qua những nỗ lực bền bỉ, chất lượng tổng thể môi trường sinh thái biển của Trung Quốc được cải thiện, công tác bảo vệ môi trường sinh thái biển đạt được thành quả rõ rệt.

Sách trắng viết, Trung Quốc tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển, thiết thực thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo công ước quốc tế, đề xuất phương án Trung Quốc, đóng góp sức mạnh Trung Quốc để quản trị môi trường biển toàn cầu, thể hiện hành động và đảm đương trách nhiệm của nước lớn có tinh thần trách nhiệm.

Biên tập viên:Mẫn Linh