Những người tuần tra và bảo vệ các đảo và bãi đá

2024-07-10 17:52:26(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Biên tập viên:Kiều Quân