Người kéo thuyền “kéo” ốc đảo đến Tam Sa

2024-07-10 18:00:03(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Biên tập viên:Kiều Quân