Một bên là biển xanh, một bên là ốc đảo

2024-07-10 18:06:38(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Biên tập viên:Kiều Quân