Tham quan Khổng Miếu và Bảo tàng Khổng Tử ở Khúc Phụ

2024-07-10 11:24:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10-11/7, Diễn đàn Văn minh thế giới Ni Sơn lần thứ 10 diễn ra tại Ni Sơn, Khúc Phụ, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khổng Miếu Khúc Phụ và ngôi đền thờ Khổng Tử, đến nay đã có lịch sử hơn 2000 năm.

Biên tập viên:Kiều Quân