Vạch trần sự thật về việc Mỹ hâm nóng chiến dịch Volt Typhoon

2024-07-08 14:30:49(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, cơ quan an ninh mạng Trung Quốc một lần nữa ra báo cáo chuyên đề cho thấy, nhóm kỹ thuật chung đã làm sáng tỏ toàn diện chiến dịch tường trình sai sự thật về nhóm Volt Typhoon do cơ quan Chính phủ Mỹ sắp đặt thực hiện thông qua các bằng chứng nắm được qua phân tích toàn diện và kết quả điều tra mới nhất, vạch trần âm mưu thực sự của Mỹ nhằm bôi nhọ Trung Quốc.

Báo cáo cho thấy, chiến dịch tường trình sai sự thật về nhóm Volt Typhoon do cơ quan Chính phủ Mỹ sắp đặt thực hiện ít nhất khởi động từ đầu năm 2023, mục đích là nhằm gia hạn lâu dài Điều 702 trong Đạo luật Giám sát tình báo nước ngoài của Mỹ, đồng thời tìm cớ để Mỹ thực hiện tấn công mạng đối với nước khác.

Báo cáo cho thấy, trong vòng 1 năm kể từ tháng 5/2023 đến nay, các tổ chức tin tặc với sự hậu thuẫn của cơ quan Chính phủ Mỹ đã thực hiện hơn 4.500 vụ tấn công mạng nhằm vào Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh