Buổi lễ kỷ niệm 87 năm nổ ra cuộc kháng chiến chống Nhật toàn dân tộc diễn ra tại Bắc Kinh

2024-07-08 14:10:38(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Sáng ngày 7/7, buổi lễ kỷ niệm 87 năm nổ ra cuộc kháng chiến chống Nhật toàn dân tộc diễn ra tại Nhà kỷ niệm kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Kinh Doãn Lực chủ trì lễ kỷ niệm.

Khoảng 500 người gồm: Người phụ trách của cơ quan Trung ương liên quan, Ban Công tác chính trị Quân ủy Trung ương và Chính quyền thành phố Bắc Kinh, đại diện các cựu chiến binh từng tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật, đại diện người thân các tướng lĩnh kháng chiến, học sinh, sinh viên Thủ đô, cán bộ và chiến sĩ bộ đội, cán bộ, quần chúng nhân dân, đại diện các giới đã tham dự buổi lễ.

Biên tập viên:Kiều Quân