Trung Quốc: Tổng lượng điện truyền tải từ Tân Cương ra cả nước vượt quá 800 tỷ kWh

2024-07-08 09:50:13(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Công ty TNHH Trung tâm Giao dịch điện lực Tân Cương công bố số liệu mới nhất cho thấy, trong 14 năm qua kể từ khi Tân Cường thực hiện truyền tải điện ra bên ngoài, tổng lượng truyền tải điện đã vượt quá 800 tỷ kWh, trong đó điện năng lượng mới chiếm gần 1/3. Dự án truyền tải điện từ Tân Cương ra cả nước không chỉ khiến Tân Cương biến lợi thế tài nguyên thành lợi thế kinh tế, mà còn đảm bảo an ninh năng lượng cho cả nước. Tính đến nay, Tân Cương đã có 4 lưới điện đến các vùng Hoa Trung và Hoa Đông, phạm vi truyền tải điện đã bao phủ 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố tại Trung Quốc.

Biên tập viên:Thanh Đóa