Tổ chức Quyền sở hữu trí tuệ thế giới cho biết lượng đơn xin đăng ký bằng sáng chế AIGC Trung Quốc đứng đầu thế giới trong 10 năm qua

2024-07-04 11:03:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/7, Tổ chức Quyền sở hữu trí tuệ thế giới công bố “Báo cáo tình hình bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo tạo sinh(AIGC)”.

Báo cáo cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2023, số lượng bằng sáng chế AIGC do các nhà phát minh Trung Quốc đăng ký nhiều nhất, vượt xa các nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Từ năm 2014 đến năm 2023, có tới 54.000 đơn xin đăng ký bằng sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo tạo sinh trên toàn cầu, trong đó hơn 25% xuất hiện vào năm ngoái.

Từ năm 2014-2023, Trung Quốc có hơn 38.000 bằng sáng chế AIGC, gấp 6 lần nước đứng thứ hai là Mỹ.

Biên tập viên:Hạ Vi