Lòng chảo Vịnh Bắc Bộ Trung Quốc phát hiện giếng dầu khí năng suất cao – lập kỷ lục mới về sản lượng dầu khí hàng ngày trên vùng biển này

2024-07-04 10:49:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, giếng nghiêng Hải 3 nằm ở lòng chảo Vịnh Bắc Bộ đã thử nghiệm thành công dòng dầu khí công nghiệp năng suất cao, lập kỷ lục mới về sản lượng dầu khí hàng ngày trên vùng biển này.

Lòng chảo Vịnh Bắc Bộ giàu tài nguyên dầu khí. Độ sâu hoạt động của giếng nghiêng Hải 3 đạt 4.600 mét, nhiệt độ đáy giếng là 150°C.

Biên tập viên:Thanh Đóa