Tổng số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc lên đến 99 triệu 185 nghìn

2024-07-01 14:42:07(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kê trong đảng mới nhất của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy, tính đến ngày 31/12/2023, tổng số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc là 99 triệu 185 nghìn, tăng 1 triệu 144 nghìn đảng viên, mức tăng là 1,2%.

Trong đó, đảng viên nữ chiếm 30,4%, đảng viên dân tộc thiểu số chiếm 7,7%, đảng viên có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 56,2%.

Biên tập viên:Hạ Vi