Lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh Trung Quốc nửa đầu năm nay vượt 80 tỷ kiện

2024-07-01 15:38:57(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Theo số liệu giám sát của Tổng Cục Bưu chính quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 30/6, lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh Trung Quốc trong nửa đầu năm nay vượt 80 tỷ kiện, hoàn thành trước 59 ngày so với năm 2023.

Kể từ đầu năm đến nay, lượng nghiệp vụ trung bình hàng tháng chuyển phát nhanh Trung Quốc vượt 13 tỷ kiện/tháng, lượng nghiệp vụ trung bình hàng ngày trong tháng 6 vượt 500 triệu kiện/ngày. Quy mô thị trường chuyển phát nhanh được mở rộng nhanh chóng, phát huy vai trò tích cực trong mặt thúc đẩy tiêu dùng, phục vụ sản xuất và đảm bảo dân sinh v.v.

Biên tập viên:Hải Vân