Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng tới Toàn quyền mới của Australia Samantha Mostyn

2024-07-01 15:41:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng tới bà Samantha Mostyn, chúc mừng bà được bổ nhiệm làm Toàn quyền Australia.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Australia là đối tác hợp tác quan trọng của nhau, đều là thành viên quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và lực lượng quan trọng trong tiến trình đa cực hóa thế giới. Một quan hệ Trung Quốc - Australia phát triển lành mạnh và ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, cũng có lợi cho hoà bình, ổn định, phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới. Tôi rất coi trọng phát triển quan hệ Trung Quốc – Australia, sẵn sàng cùng Australia nỗ lực, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng, gác lại bất đồng tìm điểm tương đồng, thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Australia chín muồi hơn, ổn định hơn, giàu thành quả hơn, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho nhân dân hai nước.

Biên tập viên:Hải Vân