Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới trong thời đại mới”

2024-07-01 14:44:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tạp chí “Cầu Thị” số 13 ra ngày 1/7 đăng một bài trích trong báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đọc tại Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10/2022 nhan đề “Sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới trong thời đại mới”.

Bài viết nhấn mạnh, từ nay, nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân