Khai thông tuyến vận chuyển hàng hóa quốc tế mới từ Trung Quốc đến Mỹ

2024-06-30 14:44:55(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, FedEx đã mở một tuyến vận chuyển hàng hóa quốc tế mới từ thành phố Thanh Đảo đến Mỹ để đáp ứng nhu cầu thương mại ngày càng tăng của khách hàng địa phương. Đây là lần đầu tiên FedEx mở tuyến vận chuyển hàng hóa quốc tế tại thành phố Thanh Đảo. 

Trong giai đoạn đầu, tuyến vận chuyển này hoạt động một chuyến mỗi tuần, khởi hành từ Thanh Đảo, Trung Quốc, dừng lại ở Osaka, Nhật Bản và đi đến thành phố đầu mối vận chuyển lớn của FedEx ở Mỹ, thời gian vận chuyển bưu kiện và hàng nặng xuất khẩu sang khu vực Bắc Mỹ cho khách hàng ở Sơn Đông dự kiến sẽ giảm một ngày so với trước kia.

Biên tập viên:Thụy Khuê