Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Quán triệt thực hiện yêu cầu tổng thể xây dựng Đảng trong thời đại mới, tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện

2024-06-29 15:01:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 27/6, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức buổi Học tập tập thể lần thứ 15 về kiện toàn hệ thống quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chủ trì buổi học và nhấn mạnh, xây dựng Đảng trong thời đại mới là công trình hệ thống lấy việc xây dựng chính trị của Đảng làm thống lĩnh, việc xây dựng các mặt khác của Đảng thúc đẩy cùng hướng và thúc đẩy tổng hợp, cần phải lấy tư tưởng quan trọng của Trung ương Đảng về xây dựng Đảng, về tự cách mạng của Đảng làm điều tuân theo căn bản, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, quán triệt thực hiện yêu cầu tổng thể xây dựng Đảng trong thời đại mới, áp dụng tư duy hệ thống, phương pháp khoa học để thúc đẩy các nội dung quản lý Đảng, trị lý Đảng được che phủ toàn diện, đối tượng được che phủ toàn  diện, trách nhiệm được gánh vác từng khâu, chế độ được thông suốt toàn diện, tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện với yếu tố đầy đủ, chức năng hoàn chỉnh, khoa học nền nếp, vận hành hiệu quả.

 

Biên tập viên:Hạ Vi