Từ khóa “Sức tư tưởng”: Cách mạng bản thân

2024-06-29 14:32:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/7/2024 là ngày kỷ niệm 103 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ năm 1949 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập nước Trung Quốc mới, Đảng cầm quyền 75 năm liên tiếp, trở thành chính đảng cầm quyền liên tiếp trong thời gian dài nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Nhà lãnh đạo tối cao Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đáp án về vấn đề này: dựa vào cách mạng bản thân.

Hơn 100 năm trước, chủ nghĩa Mác được truyền vào Trung Quốc. Theo lý luận của chủ nghĩa Mác, khi quan hệ sản xuất hạn chế sự phát triển của lực lượng sản xuất, cuộc “cách mạng xã hội” sẽ đến.

Là đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay đều thúc đẩy giải phóng lực lượng sản xuất, phá giải mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Chỉ cần Đảng Cộng sản Trung Quốc đẩy mạnh cách mạng xã hội, thì tất sẽ tiến hành cách mạng bản thân. Trung Quốc đã hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng chính trị, nhưng nhiệm vụ cách mạng xã hội còn mãi chưa xong.

Biên tập viên:Hạ Vi