Phỏng vấn Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới Ajay Banga

2024-06-29 14:39:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới Ajay Banga đánh giá cao sự phát triển của kinh tế Trung Quốc.

Ông cho biết, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế thế giới. Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Ngân hàng Thế giới xứng đáng là kiểu mẫu, hơn nữa, trong hơn 40 năm qua, Trung Quốc đã từ một quốc gia nhận viện trợ phát triển thành một trong những quốc gia góp tiền nhiều nhất, từ một nước tìm kiếm kinh nghiệm chuyển sang một nước chia sẻ kinh nghiệm. Ông cho biết, kỳ vọng Trung Quốc và Ngân hàng Thế giới đi sâu hợp tác trong các mặt như ứng phó thách thức toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững trong tương lai.

Biên tập viên:Hạ Vi