Tàu Hằng Nga 6 hoàn thành bàn giao mẫu vật từ Mặt trăng

2024-06-29 13:29:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/6, tàu vũ trụ Hằng Nga 6 đã hoàn thành bàn giao mẫu vật từ Mặt trăng. Qua đo đạc, trọng lượng của mẫu vật lấy từ vùng tối Mặt trăng đầu tiên trên thế giới của tàu Hằng Nga 6 nặng 1935,3 gram. Sau khi hoàn thành lễ bàn giao, mẫu vật từ Mặt trăng sẽ do Đội Vận chuyển hệ thống ứng dụng mặt đất chuyển đến Phòng Thí nghiệm mẫu vật từ Mặt trăng của Đài Thiên văn Quốc gia, việc này đánh dấu nhiệm vụ của tàu Hằng Nga 6 từ giai đoạn thực hiện dự án chính thức bước vào giai đoạn  mới nghiên cứu khoa học.

Biên tập viên:Thụy Khuê