Lào thực hiện chính sách miễn thị thực với du khách Trung Quốc

2024-06-28 12:18:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào ký văn kiện số 29 “Quy định chi tiết về việc thực hiện chính sách thị thực đối với du khách cụ thể trong Năm du lịch Lào 2024”.

Theo nội dung văn kiện, Lào thực hiện chính sách miễn thị thực nhập cảnh 15 ngày đối với du khách Trung Quốc Đại lục, Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan do các công ty du lịch Lào tổ chức. Văn kiện yêu cầu, hành trình du lịch cần do công ty du lịch Lào tổ chức và được Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cấp phép.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7-31/12/2024.

Biên tập viên:Vũ Minh