Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị - Hội nghị Trung ương 3 khóa 20 sẽ tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 15-18/7

2024-06-27 15:00:49(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/6, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp, nghiên cứu vấn đề cải cách sâu rộng toàn diện hơn nữa, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp. Cuộc họp quyết định, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 (Hội nghị Trung ương 3 khóa XX) sẽ tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 15-18/7.

Biên tập viên:La Thành