Cuộc thăm dò của CGTN cho thấy 83,5% số người được hỏi trên toàn cầu ca ngợi Năm nguyên tắc chung sống hòa bình

2024-06-27 21:40:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm lược lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, chung sống hòa bình.” - Năm nguyên tắc chung sống hòa bình do Trung Quốc đề xuất cách đây 70 năm  đang tiếp tục phát huy sức sống mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế đầy biến động. Một cuộc thăm dò do kênh CGTN Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc thực hiện với cư dân mạng trên toàn cầu cho thấy, 82% số người được hỏi ca ngợi Trung Quốc là một lực lượng quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới, 83,5% số người được hỏi đánh giá cao giá trị quan gồm chủ quyền, công lý, dân chủ, pháp quyền trong Năm nguyên tắc chung sống hòa bình, tin rằng Trung Quốc sẽ giúp cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Kết quả thăm dò cho thấy, người dân trên toàn cầu đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy xây dựng trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Dữ liệu trên thu được từ hai cuộc thăm dò toàn cầu do CGTN tiến hành, với 11.706 người trả lời từ 36 quốc gia trên thế giới.

Biên tập viên:La Thành