Từ tháng 1 đến tháng 5 cả nước Trung Quốc thu hồi 2,2 triệu ô tô báo hỏng

2024-06-26 15:25:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ khi Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành “Phương án hành động thúc đẩy tiêu dùng đổi cũ lấy mới”, các công tác thực thi tiến triển thuận lợi.

Số liệu cho thấy, trên phương diện ô tô, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, cả nước Trung Quốc thu hồi 2,2 triệu ô tô báo hỏng, tăng 19,4% so với cùng kỳ; tiêu thụ 3 triệu 895 nghìn ô tô năng lượng mới, tăng 32,5%, chiếm 33,9% lượng tiêu thụ ô tô mới; giao dịch ô tô cũ đạt 7 triệu 864 nghìn chiếc, tăng 8,7%.


 

Biên tập viên:Thiên Thư