Diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 15 khai mạc tại Đại Liên, Trung Quốc

2024-06-25 17:44:48(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 25/6, Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (còn được gọi là “Diễn đàn Davos mùa hè”) đã khai mạc tại Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc, khoảng 1.600 khách mời từ gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự diễn đàn, cùng thảo luận về “tuyến đầu mới cho tăng trưởng tương lai” và khám phá những động lực mới, con đường mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Ngày 25/6, Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (còn được gọi là “Diễn đàn Davos mùa hè”) đã khai mạc tại Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc, khoảng 1.600 khách mời từ gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự diễn đàn, cùng thảo luận về “tuyến đầu mới cho tăng trưởng tương lai” và khám phá những động lực mới, con đường mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Biên tập viên:La Thành