Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hình thức tiêu dùng mới và tạo các điểm tăng trưởng tiêu dùng mới

2024-06-25 10:25:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/6/, Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc công bố “Biện pháp thúc đẩy xây dựng hình thức tiêu dùng mới và tạo các điểm tăng trưởng tiêu dùng mới”, đưa ra nhiệm vụ chính bao gồm 6 mặt.

Văn kiện nêu rõ, cần phải đẩy nhanh việc đề ra và hoàn thiện tiêu chuẩn liên quan đến ngành món ăn chế biến sẵn và ngành sữa; tối ưu hóa các chính sách xuất nhập cảnh, tích cực nghiên cứu về tăng số nước miễn thị thực quá cảnh; khuyến khích tận dụng các không gian mở như nhà máy cũ, công viên đô thị, quảng trường, bãi cỏ... để tạo ra các chợ sáng tạo, khu thư giãn cắm trại; khuyến khích các thành phố đang hạn chế mua xe ô tô nới lỏng chính sách hạn chế, tăng thêm chỉ tiêu mua xe; hoàn thành dịch vụ tiện ích trong cộng đồng đô thị, tối ưu hóa môi trường tiêu dùng trong cộng đồng thôn làng.

Biên tập viên:Thanh Đóa