Trung Quốc và Việt Nam công khai cùng tiêu hủy 96,01 kg ma túy

2024-06-25 10:31:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/6, nhân Ngày Quốc tế phòng chống ma túy lần thứ 37, thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc đã tổ chức hoạt động chung công khai tiêu hủy ma túy giữa Trung Quốc và Việt Nam nhân Ngày Quốc tế phòng chống ma túy "26/6" năm 2024, tập trung tiêu hủy ma túy bị thu giữ trong những năm qua. Hơn 600 người đã tham gia hoạt động này.

Số ma túy bị tiêu hủy lần này chủ yếu là heroin, tổng cộng 96,01 kg.

Biên tập viên:Thiên Thư