Hội chợ triển lãm sách quốc tế Bắc Kinh: đạt 2100 thỏa thuận thương mại bản quyền giữa Trung Quốc và nước ngoài

2024-06-24 11:12:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội chợ triển lãm sách quốc tế Bắc Kinh lần thứ 30 diễn ra 5 ngày đã bế mạc vào ngày 23/6. Hội chợ lần này tổng cộng đạt 2.100 thỏa thuận thương mại bản quyền giữa Trung Quốc và nước ngoài, tổng số khách tham quan đạt gần 300 nghìn lượt, đạt được nhiều giao dịch về thành quả bản quyền.

Trong Hội chợ lần này, có 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1.600 nhà triển lãm Trung Quốc và nước ngoài tham gia với 220.000 cuốn sách Trung Quốc và nước ngoài, cùng hơn 1.000 hoạt động văn hóa. Là hội chợ sách quốc tế lớn thứ hai thế giới, Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh lần này đã đạt được 1.426 ý định và thỏa thuận xuất khẩu bản quyền, 558 ý định và thỏa thuận nhận khẩu bản quyền, 116 ý định hợp tác xuất bản. Top 3 hạng mục xuất khẩu bản quyền là hạng mục thiếu nhi, khoa học xã hội và văn học. Những nội dung xuất sắc trong lĩnh vực như văn hóa truyền thống xuất sắc và sáng tạo đổi mới công nghệ của Trung Quốc được các tổ chức xuất bản quốc tế ưa chuộng và trở thành nội dung cốt lõi của hợp tác bản quyền giữa Trung Quốc và nước ngoài.

Biên tập viên:Thu Nguyệt